Η Ορεινή είναι ένα ορεινό παραμεθόριο χωριό, βρίσκεται βορειοανατολικά του νομού Σερρών, απέχει από την πρωτεύουσα του νομού, της Σέρρες, λιγότερο από 20χλμ. και είναι περιτριγυρισμένο από βουνά. Στη Ορεινή λειτουργεί 6-θέσιο Δημοτικό Σχολείο το οποίο λειτουργεί και ως Ολοήμερο.

Στο πλαίσιο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου εντάσσονται δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το ρόλο του σχολείου όπως

1. Εισαγωγή στην Πληροφορική

2. Ξένες Γλώσσες

3. Αθλητισμός

4. Θεατρική Αγωγή

5. Μουσική Αγωγή

Για να ανταποκριθεί το ολοήμερο σχολείο στους ανωτέρω σκοπούς έχει στελεχωθεί με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων καθώς επίσης και με δασκάλους οι οποίοι έχουν αναλάβει την πρόσθετη βοήθεια στη γλώσσα και τα μαθηματικά.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το ολοήμερο σχολείο απαντά στους γονείς που θέλουν ένα οργανωμένο σχολείο, στηρίζει και μορφώνει το παιδί και στέκεται δίπλα στην εργαζόμενη οικογένεια, της οποίας προστατεύει το εισόδημα αφού την απαλάσσει από την οικονομική επιβάρυνση και τη φροντίδα αναζήτησης εκτός σχολείου πρόσθετου εκπαιδευτικού έργου. Ολα τα ανωτέρω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για ένα παραμεθόριο και απομονωμένο σχετικά μέρος όπως η Ορεινή.

Στις σελίδες αυτές παρουσιάζονται οι χώροι του ολοήμερου σχολείου που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και τους δασκάλους του ολοήμερου σχολείου για να περατώσουν επιτυχώς το σύνθετο έργο τους.